fbpx


GENOM MUSIK GÖR VI SKILLNAD FÖR KARLSTAD!!

Heartbeat Karlstad har som vision att göra minst en välgörenhetskonsert i Karlstad per år tillsammans med olika artister. Vårt första år, 2021, gick hela överskottet på totalt 57200 kr (trots stränga publikrestriktioner pga coronapandemin) till Skattkistefonden i Karlstad i samband med vår konsert i Mariebergsskogen den 18 augusti.
Artister var Rongedal, Johan Östling och Emelie Rose, alla uppbackade av Crash Boom Band.

Tack vare förra årets insamling kunde ca 60 barn i Karlstad få möjligheter som de annars inte hade fått! T.ex. en upplevelse i form av ett medlemskap i en idrottsförening, nya sköna skor, kläder som passar och som man känner sig bekväm i.

Nu har arbetet dragit igång med att förverkliga årets insamlingskonsert, som återigen kommer att hållas i Mariebergsskogen på friluftscenen. Datumet för konserten är satt till den 6:e augusti.

Heartbeat Karlstad drivs av oss, Peter Renander och Ulf Klenfeldt. Vi är två halvgalna musiker som spelat ihop sedan 2014, och utgör två femtedelar av Crash Boom Band, som förutom att spela ute på krogar och företagsjobb, också är det stadiga husbandet/kompbandet på Heartbeat Karlstads konserter.

Peter Renander & Ulf Klenfeldt
Kontakt
Heartbeat Karlstad kontaktas via Peter Renander på mail: prenander@gmail.com